Đơn vị cung cấp Pass Box phòng sạch hàng đầu Việt Nam

VCR cung cấp đa dạng các sản phẩm Pass Box như Static Pass Box (khóa cơ, khóa điện), Dynamic Pass Box, VHP Pass Box, Air Shower Pass Box, ... tuân thủ các yêu cầu khắt khe của các tiêu chuẩn phòng sạch như GMP, ISO, ...